ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า YOMOYA
สินค้า/บริการ เครื่องมือเจียไฟฟ้า สว่านไฟฟ้า เครื่องจิ๊กซอ เครื่องเป่าลม เครื่องตัดหินอ่อนทำงานด้วยไฟฟ้า

เครื่องขัดสี เลื่อยวงเดือยไฟฟ้า ปั้มน้ำ แท่นเจาะไฟฟ้า เครื่องตัดชนิดไฟฟ้า
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ นายอนุรัตน์ จัดนอก และ/หรือนางสาวปนัดดา แสงด้วง
ที่อยู่ เลขที่ 229/153 นิติบุคคลอาคารชุดไอวี่ ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2377 1394
ผู้ติดต่อ นายอนุรัตน์ จัดนอก
นางสาวปนัดดา แสงด้วง
โทรศัพท์ 0 2377 1394
เว็บไซต์
หมายเหตุ
เจ้าของสิทธิ หจก. สินพัฒนะอิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต
สัญชาติ
ที่อยุ่
เว็บไซต์
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.