ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า SKF
สินค้า/บริการ น้ำมันหล่อลื่น จาระบี

เหล็กกลม ทองเหลืองแบบกลม โลหะหล่อ ลูกล้อ สายพานทำด้วยโลหะ รอกทำด้วยโลหะ ประเก็นวงแหวนทำด้วยโลหะ นอตหรือสลักเกลียวทำด้วยโลหะ คลิปหนีบทำด้วยโลหะ ปลอกหุ้มทำด้วยโลหะ สปริงโลหะ หัวอัดจาระบี

แบริ่งชนิดลูกปืน แบริ่งชนิดลูกกลิ้ง แบริ่งชนิดเรียบ ฝาประกับเพลาแบบใช้แรงดันน้ำ ที่ผนึกตลับลูกปืน ที่หุ้มแบริ่ง ปลอกวงแหวนหุ้มสายพานเพื่อลดการชำรุด ลูกรอก เพลาข้อเหวี่ยง เครื่องต่อประกบหรือข้อต่อ เครื่องส่งกำลัง ข้อต่อคาร์เดน ตัวขับเคลื่อน กระสวยเครื่องจักร เฟืองเกียร์ ห้องเกียร์ เพลาของเครื่องจักรปลอกลูกปืน แท่นเลื่อนของลูกปืน สกรูลูกปืน สกรูแบบลูกกลิ้ง หรือแบบหมุน ลูกกลิ้งต่อเชื่อม ปลายก้านสูบ (ส่วนประกอบของเครื่องจักร)

เครื่องฉีดน้ำมันระบบไฮโดรลิค เครื่องสูบ แป้นเกลียวแบบไฮดรอลิค เครื่องมือถอนระบบไฮดรอลิค เครื่องหล่อลื่นชนิดใช้ความดัน เครื่องหล่อลื่นชนิดใช้น้ำมัน เครื่องอัดฉีดน้ำมัน หล่อลื่น จาระบีแบบอัตโนมัติ

กระสวยปั่นด้าย ลูกกลิ้งใช้ในการลาก/ดึง ที่หมุนชนิดมีที่เหยียบ ลูกกลิ้งชนิดมีด้าม ลูกกลิ้งเบี้ยว ที่ใส่กระสวย ลูกรอกสำหรับดึงหรือยกของหนัก ลูกรอกใช้นำร่องเพื่อเพิ่มความตึง ให้สายพาน ลูกกระทุ้ง แขนถ่วงน้ำหนักลูกตุ้ม แบริ่งชนิดมีลูกกลิ้งด้านบน แบริ่งชนิดมีลูกกลิ้งด้านล่าง เครื่องหล่อลื่นใช้กับกระสวยปั่นด้าย เครื่องป้อนเส้นด้าย ที่ปั่นด้ายชนิดปลายเปิด แบริ่งแบบผนึก (ส่วนประกอบของเครื่องจักร)

เครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่นแบบอัตโนมัติ

เครื่องวัดอุณหภูมิหรือความร้อนและส่วนประกอบ เครื่องวัดความสั่นสะเทือนและส่วนประกอบ เครื่องมือใช้ในการทดสอบ กลไกไฟฟ้าสำหรับส่วนประกอบของเครื่องจักรและส่วนประกอบ เครื่องมือทดสอบจาระบีและส่วนประกอบ หูฟังระบบ อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ เครื่องวัดอัตรารอบด้วยระบบดิจิตอลและส่วนประกอบ เครื่องควบคุมตรวจสอบอุณหภูมิ ของน้ำมันหล่อลื่นและจาระบีและส่วนประกอบ เครื่องที่มีระบบการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องจักรในขบวน การทางอุตสาหกรรมและโรงงานผลิต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จดทะเบียนแล้ว เครื่องที่มีระบบใช้ในการจัดการข้อมูล เครื่องทำความร้อนตลับลูกปืน

ตลับลูกปืนใช้กับยานพาหนะ ชุดตลับลูกปืนและห้องเพลงใช้กับยานพาหนะทางบก เบรกแบบดรัมใช้กับยานพาหนะทางบก จานเบรกใช้กับยานพาหนะทางบก เพลาข้อเหวี่ยงใช้กับยานพาหนะทางบก อุปกรณ์ต่อพ่วงใช้กับยานพาหนะทางบก เครื่องส่งกำลังใช้กับยานพาหนะทางบก ล้อเฟืองยานพาหนะทางบก ห้องเกียร์หรือห้องส่งกำลังใช้กับยานพาหนะทางบก ลูกกระทุ้งเพื่อกระตุ้นให้วาล์วไอดีหรือไอเสียทำงานใช้กับยานพาหนะทางบก ดุมล้อใช้กับยานพาหนะทางบก อุปกรณ์โครงสร้างยานพาหนะทางอากาศ ก้านสูบและสายเคเบิ้ลควบคุมการบิน ตลับลูกปืนเครื่องยนต์ยานพาหนะทางอากาศ ตลับลูกปืนหางเสือ ล้อและล้อเล็กๆ ที่หมุนได้รอบหรืออยู่กับที่ใช้กับยานพาหนะทางบก ตลับลูกปืนสำหรับยานพาหนะทางน้ำ แบบเจ็ท เครื่องกลไกขับเคลื่อนแบบพ็อด ตลับลูกปืนทางรถไฟ
เว็บไซต์ www.skf.com
ตัวแทนสิทธิ บริษัท เอส เค เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด SKF (Thailand) Limited
ที่อยู่ เลขที่ 72/70 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0 2296 9300 โทรสาร 0 2294 6222-3

72/70 Rama III Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120 Thailand.
Tel.: +66 (0) 2296 9300 Fax.: +66 (0) 2294 6222-3
ผู้ติดต่อ คุณสุวิมล คล้ายรัศมี
Ms. Suwimon Klairatsamee
โทร. 02-296-9330
e-mail : suwimon.klairatsamee@skf.com

เมธี เสรีธนาวงศ์
โทร. 0-2296-9300 มือถือ: 081-3362091
e-mail: methee.sereethanawong@skf.com

คุณรัชนี เลิศอุดมวงศ์
Ms. Ratchanee Lerdudomwong
Mobile: +66 (0) 81 580 2845
E-mail: ratchanee.lerdudomwong@skf.com
เว็บไซต์ www.skf.co.th
หมายเหตุ
เจ้าของสิทธิ อ๊าคเตียโบลาเก็ท เอสเคเอฟ AB SKF
สัญชาติ สวีเดน
ที่อยุ่ เอสอี-415, 50, กือเตเบอร์ก, ประเทศสวีเดน ?
เว็บไซต์ www.skf.com
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.