ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า SW
สินค้า/บริการ เกรียงโบกปูน
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ นายอนุรัตน์ จัดนอก และ/หรือนางสาวปนัดดา แสงด้วง
ที่อยู่ เลขที่ 229/153 นิติบุคคลอาคารชุดไอวี่ ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2377 1394
ผู้ติดต่อ นายอนุรัตน์ จัดนอก
นางสาวปนัดดา แสงด้วง
โทรศัพท์ 0 2377 1394
เว็บไซต์
หมายเหตุ
เจ้าของสิทธิ สินพัฒนะอิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต
สัญชาติ ไทย
ที่อยุ่ 29/153 นิติบุคคลอาคารชุดไอวี่ ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า เขตบางพลัด กทม.
โทร. 02-377-1394 โทร. 02-732-5460-2
เว็บไซต์
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.