ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า 5.11 TACTICAL
สินค้า/บริการ เสื้อ เสื้อชั้นใน เสื้อกีฬา เสื้อยืด เสื้อใส่เล่นกอล์ฟ กางเกงสแล็ค กางเกงชั้นใน ถุงมือ ถุงเท้า ร้องพื้นในรองเท้า รองเท้าบู้ท ฯลฯ
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ บริษัท เวอริเซ็ค จำกัด Verisec Ltd.
ที่อยู่ เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ชั้น 23 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2961 2434 โทรสาร 0 2961 2433
E-mail: info@verisecltd.com

M Thai Tower 23rd Floor, 87 Wireless Road, Lumpinee, Pathhumwan, Bangkok 10330
Thailand.
Tel.: +66 2627 9191 Fax.: +66 2627 9004
E-mail: info@verisecltd.com
ผู้ติดต่อ 1.นายภควรรธก์ ศรสำราญ
มือถือ: 06 2749 7799
Mobile: +666 2749 7799
E-mail: yaya@verisecltd.com

2.นายดุลยพล ชื่นแก้ว
โทรศัพท์ 0 2627 9191
มือถือ 08 1613 1773
เว็บไซต์ http://verisecltd.com/
หมายเหตุ นายรณกร ทวีปรังษีนกูล และ/หรือ
นายภควรรธก์ ศรสำราญ และ/หรือ
นายทรงกรด ชูศรี และ/หรือ
นายดุลยพล ชื่นแก้ว และ/หรือ
นายรฐนนท์ สิทธิปัญญานนท์
เจ้าของสิทธิ 5.11 อิงค์ 5.11, Inc.
สัญชาติ อเมริกัน
ที่อยุ่ 4300 สไปเรสเวย์, โมเดสโต, รัฐแคลิฟอร์เนีย 95356 ประเทศสหรัฐอเมริกา
เว็บไซต์ www.511tactical.com
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.